Många hus har en skorsten, ibland används de och ibland inte. De flesta av dessa är väldigt gamla och har använts under många år. Att saker och ting nöts ut är de flesta medvetna om men när det kommer till skorstenar verkar det inte vara lika uppenbart. Ju mer det eldas i skorstenen desto mer slits det på den. Kommuner brukar erbjuda sotning och det verkar många vara böjda med. De kanske tänker att kommunen har stenkoll på hur din skorsten mår och att de skulle upptäcka om någonting är fel när de väl sotar. Ja och nej. Vanligtvis brukar de kommunala sotarna underhålla skorstenen varje 2 – 6 år. Detta är en väldigt lång tid för skorstenen att stå utan underhåll och den hinner lätt få skador under den tiden. Vi brukar rekommendera att kontrollera skorstenen minst en gång varje år. Detta för att vara säker på att skorstenen inte har förslitits och blir en risk för ditt hem. Utöver den långa tiden mellan underhållen brukar de även utföra mer eller mindre bristfälliga undersökningar då kraven på sotare blivit slappare med åren. Därför är det viktigt att inte bara låta de kommunala skotarna utföra jobbet.

 

Skorstensrenovering Skåne

Om det nu skulle visa sig att din skorsten är skadad och sliten, vad gör du då? Det är här skorstensrenovering blir aktuellt. De flesta har aldrig hört talas om att man bör renovera skorstenen ibland. Den står ju bara där och har gjort det i alla år? Ja men när det börjar finnas skador på skorstenen innebär det att ditt hem blir utsatt för risker. Giftiga gaser och rök kan börja tränga in i hemmet och soteld kan uppstå. Soteld innebär att sot som lagrats i skorstenen antänder. När skorstenen börjar brinna kan den nå otroligt höga temperaturer, uppemot 1000 grader celsius(!) vilket du helt inte vill ska hända i ditt hus.

Hur går då en skorstensrenovering till? Det finns ett flertal olika metoder att använda sig av då man renoverar en skorsten i Skåne. Nedan listar vi tre vanliga typer av skorstensrenoveringar.

Glidgjutning

När man glidgjuter en skorsten använder man ett keramiskt eldfast bruk för att putsa insidan av skorstenen. Detta resulterar i att skorstenen blir slätare och tät.

Insatsrör

När man renoverar skorstenen med hjälp av ett insatsrör, gör man precis som det låter, installerar ett insatsrör i skorstenen. Detta medför att den blir hel och tät igen då röret bilder en helt ny kanal inne i din skorsten.

Murning

Ibland är skorstenen i så pass dåligt skick att ingen av de ovanstående alternativen går att använda. Då är det absolut säkrast att mura om skorstenen helt och hållet. När man murar om en skorsten brukar man försöka använda samma material som tidigare.

 

Vart ska du vända dig när du ska renovera skorsten Skåne?

Som vanligt inom alla branscher finns det inte enbart ett alternativ att välja på. Detta gör det väldigt svårt för dig som privatperson att veta vilket av alternativen du bör välja. D De visar gång på gång att de verkligen vet vad de gör då resultaten alltid blir som kunden tänkt sig.